Efter bedömningen

Internetpsykiatri

Om du har haft ett bedömningssamtal med Internetpsykiatri hittar du information om vad som händer nu i PDF-filen nedan.

OCD-programmet

Om du har haft ett bedömningssamtal med OCD-programmet hittar du information om vad som händer nu i PDF-filen nedan.

Information om pilotprojekt för ny behandlingsplattform

Information riktad till dig som ska påbörja behandling för paniksyndrom och deltar i pilotprojektet (övergång till ny behandlingsplattform).