Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Besväras du av en ständig oro kring allt möjligt? Känner du att det är svårt att kontrollera din oro? När ens oro blir ett hinder i vardagen kan det handla om generaliserat ångestsyndrom.

thumbnail_kvinna bakifrån.jpg

Alla känner sig oroliga ibland. Men vissa oroar sig ständigt över allt möjligt och upplever att det inte går att släppa tanken på det man oroar sig över. I den här studien testar vi en ny behandling för GAD. 

Typiska kännetecken

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) handlar om att oroa sig inför många olika händelser, t.ex. prestationer eller saker som skulle kunna gå snett. Man upplever också att oron är svår att kontrollera.

Oron förknippas oftast med några av följande symptom:

 • Man känner sig rastlös, uppskruvad eller på helspänn.
 • Man upplever att man lätt blir uttröttad.
 • Man får svårt att koncentrera sig, eller blir "tom i huvudet".
 • Muskelspänning.
 • Sömnstörning (svårt att somna, täta uppvaknanden eller en orolig, ytlig sömn).

För att uppfylla diagnosen ska den här oron komma flertalet dagar under minst en 6-månadersperiod.


Följder & förekomst

Den som uppfyller diagnosen upplever ofta att oron och de symptom den medför tar mycket tid och energi. Oron blir plågsam och det kan bli svårare att fungera på jobbet eller i vardagen. 

De flesta med GAD brukar uppleva att de varit oroliga nästan hela livet, men att det är värre i vissa perioder. 2-3 % av befolkningen antas ha GAD.

Behandling

Internetbehandlingen för generaliserat ångestsyndrom är ett självhjälpsprogram indelat i 8 moduler. Varje modul består av en text du läser och övningar du gör.

Den här behandlingen sker inom en studie (ORIGAMI-studien). Kognitiv beteendeterapi (KBT) över internet är enligt forskningsstudier effektivt för att behandla generaliserat ångestsyndrom. Vi vill bekräfta att just vårt program är lika effektivt, samt forska om varför behandlingen funkar.

Behandlingen pågår i 10 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör.

Varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

Om ORIGAMI-studien

Syftet med ORIGAMI-studien är att implementera internetförmedlad KBT för GAD inom Internetpsykiatri.

Studien kommer ha två faser. En pilot-studie för att bekräfta att behandlingen har en godtagbar effekt. I den andra fasen kommer patienter slumpmässigt tilldelas till två olika lika långa behandlingsprotokoll. Behandlingarna förväntas vara lika effektiva, men studien ämnar undersöka på vilket sätt behandlingarna hjälper. I dagsläget är studien i den andra fasen.

Ansvarig forskare
Erik Forsell, med. dr., leg. psykolog

Kontaktperson
Vilgot Huhn, leg. psykolog och doktorand, vilgot.huhn@ki.se

Är den här studien/behandlingen lämplig för alla?

För att delta i studien för Generaliserat ångestsyndrom (GAD) behöver du:

 • Vara lämpad för behandlingsprogrammet.
 • Vara minst 18 år.
 • Kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen.
 • Ha ett konto på 1177:s e-tjänster.
 • Ha daglig tillgång till internet via en dator, mobiltelefon eller surfplatta.
 • Kunna arbeta aktivt med behandlingen under 10 veckor (ibland läsa 10-15 sidor text i veckan).
 • Kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra. 

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig som har hög självmordsrisk eller annan allvarlig psykisk sjukdom vars behandling bör prioriteras över denna (exempelvis psykossjukdom), dig som har läs- eller skrivsvårigheter, svårigheter med svenska språket eller om du kommer att befinna dig utomlands i flera än 2 av behandlingsveckorna. Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin. Om du behöver akut hjälp, ring 112.

Anmälan

Du anmäler dig till studien via 1177:s plattform Stöd och Behandling (SoB). 

Efter att vi har tagit emot din anmälan blir du kallad till bedömningssamtal hos Internetpsykiatri. Bedömningssamtalet sker via video i appen Alltid öppet. Läs mer om anmälan, bedömningssamtal och avgifter.  

Fotograf/Illustratör: AdobeStock