Orosproblem (GAD, ORIGAMI-studien)

Vad är generaliserat ångestsyndrom (GAD)?

Besväras du av en ständig oro kring allt möjligt? Känner du att det är svårt att kontrollera din oro? När ens oro blir ett hinder i vardagen kan det handla om generaliserat ångestsyndrom.

thumbnail_kvinna bakifrån.jpg

Alla känner sig oroliga ibland. Men vissa oroar sig ständigt över allt möjligt och upplever att det inte går att släppa tanken på det man oroar sig över.

Typiska kännetecken

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) handlar om att oroa sig inför många olika händelser, t.ex. prestationer eller saker som skulle kunna gå snett. Man upplever också att oron är svår att kontrollera.

Oron förknippas oftast med några av följande symptom:

  • Man känner sig rastlös, uppskruvad eller på helspänn.
  • Man upplever att man lätt blir uttröttad.
  • Man får svårt att koncentrera sig, eller blir "tom i huvudet"
  • Muskelspänning.
  • Sömnstörning (svårt att somna, täta uppvaknanden eller en orolig, ytlig sömn).

För att uppfylla diagnosen ska den här oron komma flertalet dagar under minst en 6-månadersperiod.

Följder

Den som uppfyller diagnosen upplever ofta att oron och de symptom den medför tar mycket tid och energi. Oron blir plågsam och det kan bli svårare att fungera på jobbet eller i vardagen.

Förekomst

De flesta med GAD brukar uppleva att de varit oroliga nästan hela livet, men att det är värre i vissa perioder. 2-3 % av befolkningen antas ha GAD.

Behandling

Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och är nyfiken på hur internetbehandling för generaliserat ångestsyndrom fungerar inom den här studien rekommenderar vi att du läser vidare om behandlingen genom att klicka dig vidare i menyn.