Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få en bättre livskvalitet.

Målet är att både du som patient och dina närstående ska vara delaktiga och kunna påverka den vård du får. Det finns flera olika forum för det.

Flera av våra verksamheter har patient- och närståenderåd. Det finns också många intresseorganisationer som kan hjälpa dig att ta till vara dina rättigheter eller ge dig annat stöd. Fråga på din lokala mottagning eller avdelning vilka möjligheter som finns för dig.

Din åsikt är viktig

Några slumpvis utvalda patienter inom sjukvården i Stockholms län får en patientenkät hemskickad. Vi är tacksamma för om du vill hjälpa oss att göra vården bättre genom att fylla i enkäten. Passar det inte bra för dig just när du får enkäten kan du alltid prata med din mottagning om att bli undantagen från patientenkäten.

Naturligtvis behöver du inte vänta på att få hem en patientenkät, utan du är när som helst välkommen att lämna dina synpunkter på vården.