Patientinformation

Här finns utskriftsvänligt informationsmaterial om vår verksamhet.

För dig som arbetar inom primärvården och möter personer med psykiska besvär finns det inte alltid snabb, tillgänglig och evidensbaserad vård att erbjuda. Vid Internetpsykiatri i Region Stockholm erbjuds sedan flera år tillbaka internetförmedlad KBT. Det är en lättillgänglig psykologisk behandling med god evidens med program för en rad olika besvär – som depression, paniksyndrom, social fobi, hälsoångest, sömnproblem, tvångssyndrom (OCD), dysmorfofobi (BDD) och IBS. 

Skriv gärna ut och använd plansch och broschyr när du informerar dina patienter.