Anmälan

Patienterna anmäler sig själva via internet.

Du får gärna hänvisa patienter till webbplatsen, internetpsykiatri.se, för att läsa om behandlingarna innan de anmäler sig.

För att anmäla sig behöver patienten ha ett konto på 1177:s e-tjänster. Patienter som söker till IBS-behandlingen behöver skicka in ett intyg underskrivet av sin läkare, se IBS-intyg.

Om anmälan

Här hittar patienten information om anmälan.