Anmälan

Patienterna anmäler sig själva via internet.

Du får gärna hänvisa patienter till webbplatsen, internetpsykiatri.se, för att läsa om behandlingarna innan de anmäler sig.

För att anmäla sig behöver patienten ha ett konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Patienter som söker till IBS-behandlingen behöver ha med ett intyg underskrivet av sin läkare, se IBS-intyg. Till följd av Covid-19 behöver patienten skicka intyget med brev till Internetpsykiatri.

Om anmälan

Här hittar patienten information om anmälan.