Boosterprogram

Boosterprogrammet vänder sig till dig som redan har genomgått en internetbehandling för Tvångssyndrom på OCD-programmet.

Boosterprogrammet är ett 3 veckor långt behandlingsprogram som innehåller repetition och olika verktyg som syftar till att stötta dig i ditt självständiga arbete med exponering med responsprevention.   

Behandlingen består av 3 moduler. Varje modul innehåller text och övningar som kräver att du avsätter tid och arbetar aktivt med. Du har skriftlig kontakt med en psykolog som hjälper dig genom behandlingen.   

Du kan börja boosterprogrammet 3-6 månader efter avslutad internetbehandling. För att anmäla dig ringer du OCD-programmet på telefonnummer 08-585 857 22.