Dysmorfofobi (BDD)

Besväras du av återkommande oro och ångest över hur du ser ut? Känner du dig tvingad att dölja, korrigera eller kontrollera upplevda fel i utseendet? När oro över utseendet blir till ett hinder i vardagen kan det handla om dysmorfofobi.

Vid dysmorfofobi, eller body dysmorphic disorder (BDD), leder ett missnöje med det egna utseendet till oro och ångest. För att få diagnosen dysmorfofobi behöver man ha en stark upptagenhet vid ett eller flera upplevda fel i ens utseende. De som får diagnosen spenderar minst en timme om dagen med att tänka på det som de inte tycker om med utseendet. Tankarna på att något är fel eller fult leder till ångest och gör att ens sociala liv eller arbetsförmåga blir lidande. Man kan säga att dysmorfofobi är en typ av negativ kroppsuppfattning där problemen är så allvarliga att det blir en sjukdom.

Typiska kännetecken

 • En överdriven upptagenhet vid ett eller flera upplevda fel i ens utseende.
  Försök att dölja upplevda fel eller upprepad kontroll av utseendet.
 • Oro över utseendet leder till undvikande av vissa situationer eller aktiviteter.
 • Tankarna och rädslan för att något är fel med utseendet orsakar ett påtagligt lidande, är tidskrävande eller stör i betydande grad dagliga rutiner, yrkesliv/studier eller vanliga sociala aktiviteter och/eller relationer.
 • Missnöjet över det egna utseende leder till känslor av nedstämdhet, oro eller ångest.


Följder & förekomst

Vid dysmorfofobi är man ofta begränsad i vardagen och man kan bli nedstämd av att oron över utseendet hindrar en från att göra det man vill. Utan behandling är det ofta svårt att bryta den negativa spiral som oron över utseendet orsakar. Dysmorfofobi förekommer hos cirka 2 procent av den vuxna befolkningen.

Behandling

Internetbehandlingen för dysmorfofobi är ett självhjälpsprogram som är indelat i 8 delar (moduler). Varje modul består av text att läsa och övningar att genomföra.

Behandlingen kräver att du aktivt och engagerat är beredd att arbeta med behandlingen. Texterna kan vara relativt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. Man brukar behöva lägga ned i genomsnitt en timme per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 12 veckor och under den tiden har du möjlighet till kontinuerlig kontakt med en psykolog i behandlingens webbplattform. Psykologen och du kan skicka meddelanden till varandra och psykologen kan svara på frågor och ge feedback på de övningar du gör.

Lämpar sig internetbehandling för alla?

För att ta del av internetbehandlingen för dysmorfofobi (BDD) behöver du:

 • Vara lämpad för behandlingsprogrammet.
 • Vara minst 18 år
 • Kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen.
 • Ha ett konto på 1177:s e-tjänster
 • Ha daglig tillgång till internet via en dator, mobiltelefon eller surfplatta.
 • Kunna arbeta aktivt med behandlingen under 12 veckor (ibland läsa 10-20 sidor text i veckan)
 • Kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra. 

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig som har hög självmordsrisk, läs- eller skrivsvårigheter, svårigheter med svenska språket eller om du kommer att befinna dig utomlands i flera än 2 av behandlingsveckorna. Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin. Om du behöver akut hjälp, ring 112. 

Anmälan

Du anmäler dig till vår internetbehandling via 1177:s plattform Stöd och Behandling (SoB). Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom behandlingens första modul som finns som pdf här på sidan. 

Efter att vi har tagit emot din anmälan blir du kallad till bedömningssamtal hos Internetpsykiatri. Bedömningssamtalet sker via video i appen Alltid öppet. Läs mer om anmälan, bedömningssamtal och avgifter.  

Fotograf/Illustratör: Oskar Flygare