Vad är dysmorfofobi (BDD)?

Besväras du av återkommande oro och ångest över hur du ser ut? Känner du dig tvingad att dölja, korrigera eller kontrollera upplevda fel i utseendet? När oro över utseendet blir till ett hinder i vardagen kan det handla om dysmorfofobi.

Vid dysmorfofobi, eller body dysmorphic disorder (BDD), leder ett missnöje med det egna utseendet till oro och ångest. För att få diagnosen dysmorfofobi behöver man ha en stark upptagenhet vid ett eller flera upplevda fel i ens utseende. De som får diagnosen spenderar minst en timme om dagen med att tänka på det som de inte tycker om med utseendet. Tankarna på att något är fel eller fult leder till ångest och gör att ens sociala liv eller arbetsförmåga blir lidande. Man kan säga att dysmorfofobi är en typ av negativ kroppsuppfattning där problemen är så allvarliga att det blir en sjukdom.

Typiska kännetecken

  • En överdriven upptagenhet vid ett eller flera upplevda fel i ens utseende.
  • Försök att dölja upplevda fel eller upprepad kontroll av utseendet.
  • Oro över utseendet leder till undvikande av vissa situationer eller aktiviteter.
  • Tankarna och rädslan för att något är fel med utseendet orsakar ett påtagligt lidande, är tidskrävande eller stör i betydande grad dagliga rutiner, yrkesliv/studier eller vanliga sociala aktiviteter och/eller relationer.
  • Missnöjet över det egna utseende leder till känslor av nedstämdhet, oro eller ångest.

Följder

Vid dysmorfofobi är man ofta begränsad i vardagen och man kan bli nedstämd av att oron över utseendet hindrar en från att göra det man vill. Utan behandling är det ofta svårt att bryta den negativa spiral som oron över utseendet orsakar.

Förekomst

Dysmorfofobi förekommer hos cirka 2 procent av den vuxna befolkningen.

Fotograf/Illustratör: Oskar Flygare