Vad är tvångssyndrom (OCD)?

Besväras du av obehagliga, påträngande tankar? Känner du dig tvingad att kontrollera saker, tvätta dig överdrivet eller utföra vissa handlingar om och om igen? Det kan i så fall vara tvångssyndrom du lider av.

Vid tvångssyndrom besväras man av obehagliga tankar (tvångstankar) om att man exempelvis har glömt spisen på, att man kan få en smitta eller att saker måste vara symmetriska. Det är också vanligt med ångestväckande tankar om moral och religion eller om tabubelagda teman som sexualitet och aggressivitet. För att lindra obehaget som tvångstankarna väcker tar man ofta till olika beteenden (tvångshandlingar). Vanliga tvångshandlingar är att kontrollera spisen om och om igen, tvätta händerna upprepade gånger eller arrangera saker symmetriskt. När man lider av tvångssyndrom upplever man ofta ett starkt obehag i de situationer där tvångstankarna framkallas.

Typiska kännetecken

  • Återkommande och ihållande tankar/impulser som upplevs som påträngande och som ger uttalad ångest eller lidande.
  • Försök att ignorera eller undertrycka tankarna/impulserna eller motverka dem med andra tankar eller handlingar.
  • Insikt om att de tvångsmässiga tankarna/impulserna är överdrivna.
  • Upprepande av handlingar (t.ex. tvätta händerna, ställa i ordning, kontrollera) eller mentala handlingar (t.ex. be, räkna, upprepa något ord i det tysta), som man känner sig tvingad att utföra till följd av någon tvångstanke, eller i enlighet med regler som strikt måste följas.
  • Handlingarna utförs i syfte att minska obehag eller förhindra att någon fruktad händelse eller situation inträffar.
  • Tvångstankarna eller tvångshandlingarna orsakar ett påtagligt lidande, är tidskrävande eller stör i betydande grad dagliga rutiner, yrkesliv/studier eller vanliga sociala aktiviteter och/eller relationer.

Följder

Tvångssyndrom leder ofta till begränsningar i vardagen och man kan bli nedstämd av att livet i hög grad styrs av tvånget. Anhöriga kan vara inblandade i tvånget, vilket gör att nära relationer påverkas negativt. Utan behandling är det svårt att bryta den negativa spiral som tvånget orsakar.

Förekomst

Tvångssyndrom förekommer hos cirka 2 procent av den vuxna befolkningen. Det innebär att upp emot 200 000 personer i Sverige lider av tvångsproblem.

Fotograf/Illustratör: Oskar Flygare