Vem passar behandlingen för?

Inom Internetpsykiatris verksamhet erbjuds internetbehandling för depression, hälsoångest, IBS, insomni, paniksyndrom, och social fobi. OCD-programmet erbjuder internetbehandling för dysmorfofobi och tvångssyndrom. Utöver dessa behandlingar finns det möjlighet att delta i olika forskningsprojekt.

Vem lämpar sig behandlingen för?

För att ta del av behandlingen behöver patienten: 

 • vara lämpad för behandlingsprogrammet 
 • vara minst 16 år (minst 18 år för BDD och OCD)
 • ha konto hos 1177:s e-tjänster 
 • ha daglig tillgång till dator, mobiltelefon eller surfplatta och internet 
 • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 9-13 veckor, vilket bland annat innebär att: 
  • kunna läsa 10-20 sidor text i veckan
  • kunna göra praktiska övningar, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra

Inför anmälan till behandlingen för IBS behöver patientens läkare också fylla i ett intyg om att diagnosen IBS är ställd. Det intyget finns att skriva ut under "IBS-intyg". 

Vem lämpar sig behandlingen inte för?

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dem: 

 • med hög självmordsrisk 
 • med läs- och skrivsvårigheter 
 • som har svårigheter med svenska språket 
 • som kommer att befinna sig utomlands mer än 2 veckor under de 9-13 behandlingsveckorna

Observera att det för de olika behandlingarna kan finnas ytterligare faktorer som gör att internetbehandling inte lämpar sig. Läs mer under varje enskild behandling.

Vi som arbetar på Internetpsykiatri

Välkommen att kontakta oss!

Vi som arbetar på OCD-programmet

Välkommen att kontakta oss!

Psykiatri Sydväst

Välkommen till Psykiatri Sydväst. Vi är en universitetsklinik i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning. Vi har mottagningar och vårdavdelningar i Flemingsberg, vid och på Huddinge sjukhus.