Vad händer efter anmälan?

Här kan du som arbetar i vården läsa mer om internetbehandlingen. 

Alla patienter bedöms

Alla som skickar in en egenanmälan kallas inom några veckor till ett besök för bedömning. Efter anmälan till någon av behandlingarna hos Internetpsykiatri (depression, hälsoångest, IBS, insomni, paniksyndrom och social fobi) kallas man till videobesök via appen Alltid öppet. Har man anmält sig till någon av OCD-programmets internetbehandlingar (dysmorfofobi och tvångssyndrom) kallas man till videobesök och även detta sker via appen Alltid öppet.

Under besöket tar vi ställning till om någon av de behandlingar vi erbjuder passar patienten utifrån diagnos och vårdbehov. Patienter som söker till IBS-behandlingen behöver ha med sig ett intyg på diagnosen från sin ordinarie läkare när de kommer till bedömningssamtalet. Det intyg som ska användas finns här på hemsidan (se IBS-intyg). 

Snabb behandlingsstart

Om patienten inkluderas i en internetbehandling startar den inom två arbetsdagar. Sedan följer 9-13 veckors kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet. Patienten läser texter, gör övningar i sin vardag och har kontakt med en psykolog via meddelanden på behandlingens webbplattform. 

Uppföljning

Om patienten bedöms ha kvarstående behov av behandling efter avslutet kallas patienten till ett uppföljande psykologbesök för diskussion kring remiss eller hänvisning vidare för kontakt med annan mottagning.

Har patienten genomgått behandling för BDD eller OCD kallas de alltid till ett uppföljande telefonsamtal hos läkare eller psykolog på OCD-programmet.

Kontakten med Internetpsykiatri avslutas vid behandlingstidens slut alternativt vid det uppföljande besöket. Sex månader efter behandlingsstart (vanligen tre månader efter avslut) följs patienten upp via skattningar över internet.

Behandling med KBT

Kognitiv beteendeterapi är den behandlingsform som tydligast visat sig effektiv vid flertalet former av psykisk ohälsa. KBT är därför den behandling vi erbjuder på Internetpsykiatri.se.

Metoden bygger på att patienten själv är aktiv och engagerad i sin behandling. Kognitiv beteendeterapi går ut på att förändra tankar och beteenden för att kunna må bättre och nå mål man värderar som viktiga.