Psykologer

Ylva Larsson

Leg. psykolog

Sigrid Elfström

Leg. psykolog

Irene Orre

Leg. psykolog

Thordur Arnarson

Leg. psykolog

Sofia Jägholm

Tillförordnad biträdande vårdenhetschef
Leg. psykolog