Psykologer

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Josefine Skog

Biträdande vårdenhetschef
Leg. psykolog

Ylva Larsson

Leg. psykolog

Sofia Jägholm

Leg. psykolog

Irene Orre

Leg. psykolog

Thordur Arnarson

Leg. psykolog

Stine Skogly

Leg. psykolog

Karin Malmqvist

PTP-psykolog

Ingvill Bagøien Hustad

PTP-psykolog