Behandling

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsform som visat sig effektiv vid flertalet former av psykisk ohälsa. KBT är därför den behandling vi erbjuder här hos oss.

De diagnoser som vi för närvarande erbjuder behandling för på Internetpsykiatri är:

  • Depression
  • Hälsoångest
  • Magproblem (IBS)
  • Paniksyndrom
  • Social fobi
  • Sömnproblem (insomni)

På OCD-programmet erbjuds behandling för:

  • Dysmorfofobi (BDD)
  • Tvångssyndrom (OCD)

Förutom våra ordinarie behandlingar pågår även internetbehandling inom ramen för olika forskningsprojekt.

I menyn kan du klicka dig vidare för att läsa om de olika tillstånden, hur behandlingen går till och hur du kan anmäla dig.

Om du i stället vill ha hjälp med missbruk eller beroende av alkohol, cannabis eller tobak så erbjuder Beroendecentrum Stockholm behandling via Internet på enheten eStöd. Du når enheten genom att klicka här. Observera att detta är en extern länk och vården inte bedrivs av Internetpsykiatri eller Psykiatri Sydväst.

Fotograf/Illustratör: AdobeStock