Anmälan

Så här anmäler du dig till internetbehandlingarna.

Anmälan

1. För att anmäla dig behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen BankID eller Freja eID Plus.

2. Med hjälp av din e-legitimation loggar du in på 1177:s plattform Stöd och Behandling (SoB), där du kan anmäla dig till den av Internetpsykiatris behandlingar som du är intresserad av. Anmälan innehåller ett antal formulär med frågor om dig och om hur du mår.

Till anmälan via Stöd och Behandling

Vad händer sedan?

När vi tagit emot din anmälan blir du kallad till bedömningssamtal hos Internetpsykiatri eller OCD-programmet. Bedömningssamtalet sker via video i tjänsten Alltid öppet.

Under besöket görs en bedömning av hur du mår och om behandlingen passar dig. Om behandlingen bedöms passa dig startar den vanligtvis inom några dagar efter ditt besök. Behandlingen pågår sedan i 9-13 veckor beroende på behandling. Under tiden följs du upp med skattningar som du får göra i behandlingsplattformen varje vecka.

Efter att behandlingen hos Internetpsykiatri avslutats kallas du vid behov till ett uppföljande videobesök för att diskutera hur det har gått. I de fall man har behov av fortsatt eller annan behandling kan vi remittera eller hänvisa vidare.

Har du gått i behandling för tvångssyndrom eller dysmorfofobi via OCD-programmet kommer du efter att behandlingen avslutats bli uppringd för utvärdering av behandlingen.

Patienttaxa och frikort

Internetbehandlingen ingår i ordinarie behandlingsutbud vid Psykiatri Sydväst (PSV) inom Region Stockholm. Som patient hos oss betalar du enligt rådande besökstaxa för det inledande besöket. Sedan tillkommer 275 kronor för varje kontakt med behandlare över internet. All vård hos oss omfattas av högkostnadsskyddet.

Läs mer på vår webbplats om avgifter och högkostnadsskydd eller om patientavgifter i Stockholms län på 1177.se. 

Anmälan till forskningsstudier

För några av forskningsstudierna kan anmälan ske på ett annat sätt. På informationssidorna för respektive studie framgår hur du gör för att anmäla dig till dem.

Lämpar sig internetbehandling för alla?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du:

  • Vara lämpad för behandlingsprogrammet.
  • Vara minst 16 år (18 år för en del behandlingar)
  • Kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen.
  • Ha ett konto på 1177:s e-tjänster
  • Ha daglig tillgång till internet via en dator, mobiltelefon eller surfplatta.
  • Kunna arbeta aktivt med behandlingen under hela behandlingstiden (ibland läsa 10-20 sidor text i veckan)
  • Kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra. 

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig som har hög självmordsrisk, läs- eller skrivsvårigheter, svårigheter med svenska språket eller om du kommer att befinna dig utomlands i flera än 2 av behandlingsveckorna. Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin. Om du behöver akut hjälp, ring 112.