Christian Rücks forskargrupp

Christian Rück, överläkare och professor vid Karolinska Institutet, leder en av de forskargrupper som är anknutna till Internetpsykiatri.

Medarbetarna är främst psykologer och läkare som arbetar både kliniskt och med forskning. Forskningen är inriktad på tvångssyndrom och relaterade tillstånd. Inom kategorin ingår tvångssyndrom, dysmorfofobi, samlarsyndrom, tics och tourettes, trichotillomani och dermatillomani samt olfactory reference syndrome.

Den ena forskningsgrenen syftar till att förstå dessa tillstånd: vad de beror på, hur vanliga de är och hur de påverkar drabbade individer. Vi undersöker de genetiska orsakerna till tvångssyndrom och relaterade tillstånd genom att samla in kliniska data på patienter som också får lämna DNA via blodprov eller salivprov. Vi genomför också epidemiologiska studier för att studera konsekvenserna av tillstånden och tvillingstudier för att förstå vad som ligger bakom dem.

Den andra grenen gäller behandling, bland annat internet-KBT för att göra effektiv behandling tillgänglig för fler personer. Vi har tidigare utvecklat och utvärderat internet-KBT för tvångssyndrom och dysmorfofobi på svenska och engelska, i Sverige och utomlands. Nu arbetar vi med att ta fram internet-KBT för fler tillstånd, bland annat trichotillomani och dermatillomani. Vi prövar också andra former av behandling. Till exempel utvärderar vi anpassad KBT vid tvångssyndrom för individer med autismspektrumtillstånd, gruppbehandling för individer med samlarsyndrom och neurokirurgi för individer med tvångssyndrom som inte haft hjälp av tidigare behandlingsförsök.