Vetenskaplig grund

Internetförmedlade självhjälpsprogram har visat sig vara effektiva vid en rad olika tillstånd. Studier har visat att effekten av IKBT-behandling med minimalt behandlarstöd är jämförbar med effekten både vid individuell behandling och vid behandling i grupp.

Internetpsykiatri erbjuder internetbehandling (IKBT) för depression, hälsoångest, IBS (irritable bowel syndrome), insomni, paniksyndrom och social fobi (social ångeststörning). OCD-programmet erbjuder internetbehandling (IKBT) för dysmorfofobi (BDD) och tvångssyndrom (OCD). 

Patienterna får ta del av manualerna över nätet samtidigt som de har behandlarstöd via e-post eller telefon. Våra behandlingar vilar på vetenskaplig grund. 

Behandlingsresultat

Våra behandlingsresultat utvärderas kontinuerligt och rapporteras till kvalitetsregistret SibeR. Andelen av patienter som fått respektive behandling som blivit avsevärt förbättrade efter behandling är enligt följande för senaste året (detta baseras på en minskning av allvarlighetsgraden i symptomen på minst 30% (hälsoångest, IBS och social fobi) och 40% (depression, insomni och paniksyndrom): 

  • Depression 44%
  • Hälsoångest 45%
  • Insomni (sömnproblem) 48%
  • Irritabel tarm (IBS) 41%
  • Paniksyndrom 59%
  • Social fobi 45%
Uppdaterat februari 2022

För behandlingsresultat gällande dysmorfofobi (BDD) och tvångssyndrom (OCD) se OCD-programmets webbplats.

Vetenskapliga rapporter

Här hittar du ett urval av vetenskapliga rapporter för våra behandlingars effektivitet. Fokus är på behandling enligt den svenska modellen. 

Depression

Effectiveness of internet-based cognitive behaviour therapy for depression in routine psychiatric care

Hedman E., Ljótsson B., Kaldo V., Hesser H., El Alaoui S., Kraepelien M., Andersson E., Rück C., Svanborg C., Andersson G., Lindefors N. E. (2014). J Affect Disord 2014 Feb;155:49-58.

Dysmorfofobi (BDD)

Therapist guided internet based cognitive behavioural therapy for body dysmorphic disorder: single blind randomised controlled trial

Enander J., Andersson E., Mataix-Cols D., Lichtenstein L., Alström K., Andersson G., Ljótsson B., Rück C. (2016). BMJ Feb 2;352;i241.

Hälsoångest

Internet-based cognitive–behavioural therapy for severe health anxiety: randomised controlled trial

Hedman, E., Andersson, G., Andersson, E., Ljótsson, B., Rück, C., Asmundson, G. J. G., & Lindefors, N. (2011). The British Journal of Psychiatry, 198(3), 230–236.

IBS

Internet-delivered exposure based treatment vs. stress management for irritable bowel syndrome: a randomized trial.

Ljótsson, B., Hedman, E., Andersson, E., Hesser, H., Lindfors, P., Hursti, T., Rydh, S., Rück, C., Lindefors, N., Andersson, G. (2011). American Journal of Gastroenterology, 106, 1481-1491.

Insomni

Paniksyndrom

Effectiveness of Internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in routine psychiatric care

Hedman E., Ljótsson B., Rück C., Bergström J., Andersson G., Kaldo V., Jansson L., Andersson E., Andersson E., Blom K., El Alaoui S., Falk L., Ivarsson J., Nasri B., Rydh S., Lindefors N. (2013). Acta Psychiatr Scand. 2013 Dec;128(6):457-67.

Social fobi

Effectiveness of Internet-Based Cognitive-Behavior Therapy for Social Anxiety Disorder in Clinical Psychiatry

El Alaoui S., Hedman E., Kaldo V., Hesser H., Kraepelien M., Andersson E., Rück C., Andersson G., Ljótsson B., Lindefors N. (2015). Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2015 May 25.

Tvångssyndrom (OCD)

Internet-based cognitive behaviour therapy for obsessive-compulsive disorder: a randomized controlled trial

Andersson E., Enander J., Andrén P., Hedman E., Ljótsson B., Hursti T., Bergström J., Kaldo V., Lindefors N., Andersson G., Rück C. (2012). Psychol Med. 2012;42(10):2193-203.