Social fobi

Känner du stark ångest när du är i centrum för andras uppmärksamhet? Är du rädd för att bli granskad och bedömd? När social ångest blir till ett hinder i vardagen kan det handla om social fobi, ett av de vanligaste ångesttillstånden.

Social fobi kännetecknas av en bestående rädsla för att bli granskad och bortgjord i sociala situationer. Vanliga sådana situationer kan vara att äta i andras sällskap, tala inför en grupp eller med en auktoritetsperson. Den fruktade sociala situationen framkallar så gott som alltid ångest och undviks eller uthärdas under intensiv plåga.

Typiska kännetecken

Uppfyller du samtliga följande punkter är det troligt att du lider av social fobi: 

 • En ständig rädsla för att göra bort dig i sociala situationer.
 • Den fruktade situationen framkallar så gott som alltid ångest.
 • Du har insikt om att rädslan är överdriven.
 • Du undviker den fruktade sociala situationen helt eller uthärdar den under stark ångest.
 • Undvikandet eller ångesten stör i betydande grad ett normalt yrkesliv, studier, sociala aktiviteter eller relationer.
 • För personer under 18 år ska problemen ha pågått i minst sex månader.


Följder & förekomst

Skillnaden mellan vanlig blyghet och social fobi är att rädslan vid social fobi blir ett stort hinder för att du ska fungera normalt i vardagen, till exempel i skolan eller på jobbet.

Ofta uppkommer ångesten inte bara i den stund du blir granskad. Det är dessutom vanligt att oroa sig både långt i förväg för hur det ska gå och även efteråt för hur man hanterade situationen.

Social fobi är ett av de vanligaste ångesttillstånden. Man uppskattar att nästan 8 procent av vår befolkning, över en halv miljon svenskar, uppfyller kriterierna för måttlig eller svår social fobi. Något fler kvinnor än män drabbas.

Behandling

Internetbehandlingen för social fobi är ett självhjälpsprogram som är indelat i 10 delar (moduler). Varje modul består av en text du läser och övningar du gör.

Texterna kan vara rätt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. Man brukar behöva lägga ned i genomsnitt en timme per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 12 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

Lämpar sig internetbehandling för alla?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du:

 • Vara lämpad för behandlingsprogrammet.
 • Vara minst 16 år. 
 • Kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen.
 • Ha ett konto på 1177:s e-tjänster
 • Ha daglig tillgång till internet via en dator, mobiltelefon eller surfplatta.
 • Kunna arbeta aktivt med behandlingen under 12 veckor (ibland läsa 10-20 sidor text i veckan)
 • Kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra. 

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig som har hög självmordsrisk, läs- eller skrivsvårigheter, svårigheter med svenska språket eller om du kommer att befinna dig utomlands i flera än 2 av behandlingsveckorna. Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin. Om du behöver akut hjälp, ring 112. 

Anmälan

Du anmäler dig till vår internetbehandling via 1177:s plattform Stöd och Behandling (SoB). Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom behandlingens första modul som finns som pdf här på sidan. 

Efter att vi har tagit emot din anmälan blir du kallad till bedömningssamtal hos Internetpsykiatri. Bedömningssamtalet sker via video i appen Alltid öppet. Läs mer om anmälan, bedömningssamtal och avgifter.