Kan hjärnans sätt att bearbeta information visa om behandlingen passar för dig? - studie

För dig som erbjuds internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) för depression, insomni eller social ångest vid Internetpsykiatri kommer möjligheten ges att delta i ett spännande forskningsprojekt där vi tar bilder på din hjärna med hjälp av en magnetkamera.

Syftet är att utvärdera om hjärnans sätt att bearbeta information kan säga oss någonting om hur bra behandlingen kommer att vara för den som går behandling. Hjärnans reaktioner kommer att mätas samtidigt som du vilar eller när du utför olika uppgifter (till exempel tittar på bilder).

Förhoppningen är att denna forskning ska ge oss kunskap som kan hjälpa oss att planera för vilken behandling som ska erbjudas för vanliga former av psykisk sjukdom.

Om studien

KBT är en effektiv behandling mot depression, insomni och social ångest. Tidigare studier har visat att självhjälpsbehandlingar via internet, särskilt när de vägleds av en KBT-kunnig behandlare, har god effekt.

I den här studien undersöker vi med hjälp av en magnetkamera om hjärnans sätt att bearbeta information kan säga oss någonting om hur bra behandlingen kommer att vara för dig som har depression, insomni eller social ångest. Studien genomförs i samarbete med Karolinska Institutet (KI).

Hur går det till?

När du söker behandling för depression, sömnproblem (insomni) eller social ångest kommer du i samband med ditt första besök på mottagningen tillfrågas om du vill delta i studien. Om du tackar ja och uppfyller säkerhetskraven för att vistas inuti en magnetkamera kan du bli erbjuden en tid för att genomgå en magnetkameraundersökning på Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC). Dagarna innan undersökningen kommer du även att få svara på ett par frågor kring ditt mående via SMS som skickas till din telefon.

Undersökningen i kameran tar drygt en timme och den totala tiden vid hjärnavbildningsenheten är cirka två timmar. Som tack för ditt viktiga bidrag till forskningen kommer du att få en högupplöst anatomisk bild på din egen hjärna. Förutom en vanlig bildfil kan du även få tillgång till en 3D-bild som gör det möjligt för dig själv att titta ännu närmare på din egen hjärna.

Finns det några fördelar att delta i studien?

Förutom bilden av din egen hjärna så bidrar du till målet att öka vår förståelse till hur hjärnan bearbeta information, och om detta kan säga något om hur framgångsrik behandlingen kommer att bli. Förhoppningen är att detta ska ge oss kunskap som kan hjälpa oss att planera för vilken behandling som ska erbjudas för vanliga former av psykisk sjukdom. Det är möjligt att detta kan utveckla framtidens vårdplanering. En bättre förståelse för hjärnan skulle på sikt dessutom kunna leda till ännu bättre behandlingar.

Möjliga risker och följder med att delta i studien

En magnetkamera utsätter dig inte för strålning och har inte några kända risker om säkerhetsföreskrifterna följs. För att delta i magnetkameraundersökningen måste vi bedöma om du kan ingå i studien, t.ex. får du inte ha magnetiska föremål i kroppen.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte att påverka din nuvarande eller framtida vård eller behandling.

Etisk forskning

Alla våra forskningsprojekt är godkända av Etikprövningsmyndigheten.

För vem?

För dig som erbjuds internetförmedlad KBT för depression, insomni eller social ångest vid Internetpsykiatri kommer att tillfrågas om intresse för att ingå i studien.

Klicka här för att komma till våra behandlingar.