Forskning

Förutom att erbjuda behandling är vi engagerade i att utveckla och utvärdera psykologisk behandling baserad på kognitiv beteendeterapi, KBT. Framförallt är vi intresserade av hur det fungerar att förmedla sådan behandling via internet.

Vårt engagemang i forskning är intressant för dig som patient eftersom det innebär att vi har kliniska studier där du kan delta. I menyn Behandling hittar du pågående behandlingsstudier (markerade med "studie" efter aktuell diagnos).

Exempel på frågor vi undersöker eller har undersökt:

  • Effekten av internetförmedlad KBT-behandling vid olika former av psykisk ohälsa
  • Internetbehandling som alternativ inom utbudet för offentlig psykiatrisk vård
  • Skillnader i effekt mellan behandling förmedlad via internet och i grupp
  • Skillnad i behandlingseffekt på grund av genetisk variation

Här i menyn ”Forskning” beskriver vi forskningsbakgrunden till internetförmedlad behandling. Det finns också information om våra olika forskargrupper. Informationen riktar sig framförallt till forskare eller andra speciellt intresserade.

Är du eventuellt intresserad av att delta i en behandlingsstudie utöver de vi erbjuder, läs mer under länken nedan.