Paniksyndrom

Drabbas du av plötsliga och starka kroppsliga reaktioner såsom hjärtklappning, yrsel och svettningar? Upplever du reaktionerna skrämmande och tänker att du håller på att dö eller bli galen?

Om detta händer gång på gång kan det röra sig om paniksyndrom, ett vanligt ångesttillstånd. En panikattack kommer snabbt och är överväldigande. Plötsligt drabbas du av en mängd kroppsliga symtom som signalerar katastrof. Det känns ofta som att du kommer att dö, bli galen eller tappa kontrollen. Symtomen når sin topp inom 10 minuter och klingar sedan av.

Panikattacker och kännetecken

För att man skall kalla det en panikattack krävs att 4 av följande 13 symtom uppträder:

 • Hjärtklappning
 • Svettning
 • Darrningar och skakningar
 • Andnöd
 • Kvävningskänsla
 • Smärta eller obehag i bröstet
 • Illamående eller magbesvär
 • Svindel, ostadighetskänslor eller matthet
 • Overklighetskänslor inför dig själv eller omgivningen
 • Rädsla att mista kontrollen eller bli tokig
 • Rädsla att dö
 • Domningar eller stickningar
 • Frossa eller värmevallningar

För att diagnosen paniksyndrom ska uppfyllas så ska panikattackerna återkomma upprepade gånger. Dessutom ska minst ett av följande förekomma: 

 • Ihållande oro för att få nya panikattacker.
 • Rädsla för att panikattackerna kommer att leda till negativa följder (till exempel oro över att få en hjärtattack eller bli tokig).
 • Förändrat beteende på grund av attackerna (till exempel att du undviker situationer där du är rädd för att få en panikattack).


Följder & förekomst

Förväntansångesten innebär en ständig rädsla inför nya attacker och kan på sikt bli lika påfrestande som panikattackerna i sig. Den kan leda till att du blir överdrivet fokuserad på din egen kropp och olika symtom som du tror kan tyda på en kommande panikattack.

Det är vanligt att du utvecklar agorafobi, det vill säga rädsla för platser och situationer som är svåra att ta dig ifrån om du skulle få en panikattack och som du därför börjar undvika. Mer än hälften av alla med paniksyndrom drabbas av agorafobi.

Det finns studier som visar att så många som en tredjedel av befolkningen någon gång haft en panikattack. Men händer det bara en enstaka gång kallas det inte paniksyndrom. Paniksyndrom drabbar några procent av befolkningen, alltså flera hundratusen i Sverige!

Behandling

Internetbehandlingen för paniksyndrom är ett självhjälpsprogram som är indelat i 10 delar (moduler). Varje modul består av en text du läser och övningar du gör.

Texterna kan vara rätt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. Man brukar behöva lägga ned i genomsnitt en timme per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 12 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

Lämpar sig internetbehandling för alla?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du:

 • Vara lämpad för behandlingsprogrammet.
 • Vara minst 16 år. 
 • Kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen.
 • Ha ett konto på 1177:s e-tjänster
 • Ha daglig tillgång till internet via en dator, mobiltelefon eller surfplatta.
 • Kunna arbeta aktivt med behandlingen under 12 veckor (ibland läsa 10-20 sidor text i veckan)
 • Kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra. 

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig som har hög självmordsrisk, läs- eller skrivsvårigheter, svårigheter med svenska språket eller om du kommer att befinna dig utomlands i flera än 2 av behandlingsveckorna. Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin. Om du behöver akut hjälp, ring 112. 

Anmälan

Du anmäler dig till vår internetbehandling via 1177:s plattform Stöd och Behandling (SoB). Innan du anmäler dig rekommenderar vi att du läser igenom behandlingens första modul som finns som pdf här på sidan. 

Efter att vi har tagit emot din anmälan blir du kallad till bedömningssamtal hos Internetpsykiatri. Bedömningssamtalet sker via video i appen Alltid öppet. Läs mer om anmälan, bedömningssamtal och avgifter.