Ledning

Lina Martinsson

Verksamhetschef
Överläkare
Medicine doktor

Roland Säll

Sektionschef Öppenvårdssektionen
Leg. psykolog

Foto på Henrik Malaise

Henrik Malaise

Sektionschef Läkarsektionen
Överläkare

Matti Dahl

Vårdenhetschef
Leg. psykolog

Anna Norberg

Processenhetschef
Överläkare

Ylva Larsson

Biträdande vårdenhetschef
Leg. psykolog