Ledning

Lina Martinsson

Verksamhetschef
Överläkare

Roland Säll

Sektionschef Öppenvårdssektionen
Leg. psykolog

Dan Edvinsson

Sektionschef Processektionen
Överläkare

Matti Dahl

Vårdenhetschef
Leg. psykolog

Anna Norberg

Processenhetschef
Överläkare

Sofia Jägholm

Tillförordnad biträdande vårdenhetschef
Leg. psykolog