Avgifter och högkostnadsskydd

Avgiften för internetbehandling är densamma som för annan psykologisk behandling. Enligt rådande patienttaxa betalar du alltså 275 kronor för varje behandlarkontakt, dock minst 275 kr/vecka. Utöver internetbehandlingen tillkommer 275 kronor för det inledande bedömningssamtalet.

Högkostnadsskydd och elektroniskt frikort

Våra behandlingar täcks av högkostnadsskyddet. Det innebär att du under ett år betalar högst 1400 kronor för all Regionsbunden vård inom Stockholms län. När du kommit upp i det beloppet behöver du inte betala något under ett års tid från det första vårdbesöket. Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet.

Huvudregeln är att högkostnadsskydd och frikort hanteras elektroniskt i Region Stockholm. Vissa privata vårdgivare är inte ansluta till den elektroniska frikortstjänsten och då används manuellt frikort. Du kan själv logga in på 1177.se för att se ditt saldo.

Högkostnadsskydd för patienter boende utanför Region Stockholm

Frikort utfärdas för utomlänspatienter enligt samma regler som gäller för patienter boende i Region Stockholm. Bestämmelser om nivån på högkostnadsskyddet och vilka avgifter som ingår i högkostnadsskyddet kan variera mellan olika regioner. I dessa fall gäller hemregionens regler.

Om du inte har frikort kommer du att få en faktura för varje vårdkontakt. När fakturan är betald ska du ta med kvittot till valfri vårdmottagning för att få stämpel i högkostnadskortet (om du betalar med internetbank så skriv ut kvitton på de fakturor som du betalat).

Om du redan har frikort behöver du kontakta vår kassa och meddela frikortsnummer för att undvika vidare fakturering. För att undvika att du betalar för mycket behöver du själv hålla dig uppdaterad på hur mycket du betalat.

När summan för frikort är uppnådd får du frikort utfärdat från valfri vårdmottagning i din hemregion. Kontakta därefter vår kassa för att meddela frikortsnummer. 

Internetpsykiatris kassa 
För dig som går i internetbehandling på Internetpsykiatri, ring 0722-34 19 07 

OCD-programmets kassa
För dig som går i internetbehandling på OCD-programmet, ring 08-123 866 21