Anmälan

Anmälan till studien är nu öppen. Så här anmäler du dig till internetbehandling för generaliserat ångestsyndrom inom ORIGAMI-studien.

Anmälan

  1. För att anmälan dig behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen BankID eller Freja eID Plus.
  2. Med hjälp av din e-legitimation loggar du in på 1177 Vårdguidens plattform Stöd och Behandling (SoB), där du kan anmäla dig till den av Internetpsykiatris behandlingar som du är intresserad av. Anmälan innehåller ett antal formulär med frågor om dig och om hur du mår.

Klicka här för att komma till anmälan via Stöd och Behandling.

Vad händer sedan?

Efter att vi har tagit emot din anmälan blir du kallad till bedömningssamtal hos Internetpsykiatri. Bedömningssamtalet sker via video i appen Alltid öppet.

Tillsammans med kallelsen till bedömningssamtalet kommer du få ett samtyckesformulär att skriva under (tillsammans med ett svarskuvert). Du behöver inte ha skickat in samtyckesformuläret innan bedömningssamtalet, men det behöver skickas in innan behandlingen börjar.

Under videobesöket görs en bedömning av hur du mår och om behandlingen passar dig. Om behandlingen bedöms passa dig startar den vanligtvis inom några dagar efter ditt besök. Behandlingen pågår sedan i 10 veckor. Under tiden följs du upp med skattningar som du får göra i behandlingsplattformen varje vecka.

Efter att behandlingen hos Internetpsykiatri avslutats kallas du vid behov till ett uppföljande videobesök eller telefonsamtal för att diskutera hur det har gått. I de fall man har behov av fortsatt eller annan behandling kan vi remittera eller hänvisa vidare.

Patienttaxa och frikort

Studien sker inom ordinarie behandlingsutbud vid Psykiatri Sydväst (PSV) inom Region Stockholm. Sedvanlig patientavgift och högkostnadsskydd gäller. Om du vill kan du läsa mer genom att klicka på länkarna i rutan "Vad kostar det?".