För vem lämpar sig internetbehandlingen?

Vi tar emot patienter från hela Sverige. Det viktiga är att behandlingen fungerar för dig. Här kan du läsa mer om vem som internetbehandling brukar passa för.

Vem passar behandlingen för?

För att ta del av behandlingen behöver du: 

 • ha intyg från din läkare om att du har diagnosen IBS (vårt intyg ska användas), ta med det till din läkare för underskrift innan du anmäler dig
 • vara minst 16 år 
 • kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen
 • ha konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • ha daglig tillgång till dator, mobiltelefon eller surfplatta och internet
 • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 12 veckor, vilket bland annat innebär att:
  • kunna läsa 10-20 sidor text per vecka 
  • kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig:

 • med hög självmordsrisk 
 • som har läs- eller skrivsvårigheter
 • som har svårigheter med svenska språket
 • som kommer att befinna dig utomlands mer än sammanlagt 2 veckor av behandlingstiden.

Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin.