Behandling av ORS

OBS! Studien är stängd för intag. Det finns forskningsstöd som visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod vid ORS.

Utbudet av KBT för ORS i Sverige är dock mycket begränsat och det är angeläget att hitta behandlingsformer så att fler patienter kan erbjudas vård.

Vid Psykiatri Sydväst har det tidigare genomförts flera studier av internetförmedlad KBT vid t.ex. tvångssyndrom (OCD) och dysmorfofobi (BDD), med goda effekter. Nu vill vi testa internetförmedlad KBT för ORS.