Om behandlingen

Internetbehandlingen för generaliserat ångestsyndrom är ett självhjälpsprogram indelat i 8 moduler. Varje modul består av en text du läser och övningar du gör.

Den här behandlingen sker inom en studie (ORIGAMI-studien). Kognitiv beteendeterapi (KBT) över internet är enligt forskningsstudier effektivt för att behandla generaliserat ångestsyndrom. Vi vill bekräfta att just vårt program är lika effektivt, samt forska om varför behandlingen funkar.

Behandlingen pågår i 10 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör.

Varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

 

Behandlingen fokuserar på olika delar:

  • Att lära sig om GAD och oro.
  • Registrera och förstå sin egen oro.
  • Gradvis förändra olika beteenden som relaterar till oron.
  • Öva på nya sätt att bemöta orostankar.
  • Förebygga återfall och planering inför framtiden.

Klicka här för att läsa om vem behandlingen passar för.

Klicka här om du vill läsa mer om studien.

Klicka här om du vill läsa mer om anmälan till studien.