Om studien

Vad innebär det att behandlingen sker inom ramen för forskningsprojektet DANA-studien?

Internetbehandlingen för antenatal depression, det vill säga depression under graviditeten, erbjuds endast inom DANA-studien. Behandlingen bör inte ses som en ersättning av utan ett komplement till pågående vård vid MVC, vårdcentral eller specialistmödravården. I övrigt råder samma förutsättningar som vid reguljär vård vid Internetpsykiatri och vården ges inom ramen för Internetpsykiatri och Konsultenheten på Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm.

Sedvanlig patientavgift och högkostnadsskydd gäller. Om du vill läsa våra generella etiska forskningsprinciper, klicka här.

Syftet med DANA-studien är att bekräfta effekten av behandlingen och undersöka patienternas upplevelser av en behandlarstödd internetbaserad psykologisk behandling. Vi vill också undersöka om olika bedömningsformer påverkar vården. Som deltagare kommer du lottas mellan att få välja eller att slumpas till hur bedömningen innan behandlingen görs - via telefon, via videosamtal eller via fysiskt besök (om du bor inom räckhåll för en av våra fysiska kliniker). Själva behandlingen sker i Internetpsykiatrins digitala plattform.

Mer information om studien hittar du på https://dana.ki.se/.

Ansvarig forskare

Marie Bendix, med dr, överläkare.