För vem passar internetbehandlingen?

Vi tar emot patienter från hela Sverige. Det viktiga är att behandlingen fungerar för dig. Här kan du läsa mer om vem som internetbehandling brukar passa för och vem som får bättre hjälp på annat håll. 

Vem passar behandlingen för?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du:

 • vara lämpad för behandlingsprogrammet 
 • vara minst 16 år 
 • kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen
 • ha konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster 
 • ha daglig tillgång till dator, mobiltelefon eller surfplatta och internet 
 • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 12 veckor, vilket bland annat innebär att:
  • kunna läsa 10-20 sidor text i veckan 
  • kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig:

 • med hög självmordsrisk 
 • som har läs- eller skrivsvårigheter
 • som har svårigheter med svenska språket
 • som kommer att befinna dig utomlands mer än sammanlagt 2 veckor av behandlingstiden.

Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin.