För vem?

OBS! För närvarande är studien om oro inte öppen för anmälan. Studien förväntas öppna igen under våren 2023.

För vem passar vår behandling av generaliserat ångestsyndrom?

 

För att få delta i studien och behandlingen behöver du:

 • Ha fyllt 18 år.
 • Ha de problem som behandlingsprogrammet inriktar sig på.
 • Kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen.
 • Ha ett konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • Ha daglig tillgång till internet via dator, mobiltelefon eller surfplatta.
 • Ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 10 veckor, vilket bland annat innebär att:
  • kunna läsa 10-15 sidor text i veckan
  • kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig:

 • Med hög självmordsrisk
 • Med hög alkoholkonsumtion eller pågående drogmissbruk.
 • Med annan allvarlig psykisk sjukdom vars behandling bör prioriteras över denna (exempelvis psykossjukdom).
 • Som har läs- eller skrivsvårigheter.
 • Som har svårigheter med svenska språket.
 • Som kommer att befinna dig utomlands mer än sammanlagt 2 veckor av behandlingstiden.

Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin.

psykiatri.sll.se