För vem?

För vem passar vår behandling av generaliserat ångestsyndrom?

 

För att få delta i studien och behandlingen behöver du:

 • Ha fyllt 18 år.
 • Ha de problem som behandlingsprogrammet inriktar sig på.
 • Kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen.
 • Ha ett konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • Ha daglig tillgång till internet via dator, mobiltelefon eller surfplatta.
 • Ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 10 veckor, vilket bland annat innebär att:
  • kunna läsa 10-15 sidor text i veckan
  • kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig:

 • Med hög självmordsrisk
 • Med hög alkoholkonsumtion eller pågående drogmissbruk.
 • Med annan allvarlig psykisk sjukdom vars behandling bör prioriteras över denna (exempelvis psykossjukdom).
 • Som har läs- eller skrivsvårigheter.
 • Som har svårigheter med svenska språket.
 • Som kommer att befinna dig utomlands mer än sammanlagt 2 veckor av behandlingstiden.

Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin.

psykiatri.sll.se