Vetenskaplig grund - hälsoångest

Här hittar du ytterligare vetenskapliga rapporter avseende internetbehandling (IKBT) vid hälsoångest.

  • Hedman, E., Axelsson, E., Görling, A., Ritzman, C., Ronnheden, M., Alaoui, S. E., … Ljótsson, B. (2014). Internet-delivered exposure-based cognitive-behavioural therapy and behavioural stress management for severe health anxiety: randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry, 205(4), 307–314.
  • Hedman, E., Axelsson, E., Andersson, E., Lekander, M., & Ljótsson, B. (2016). Exposure-based cognitive–behavioural therapy via the internet and as bibliotherapy for somatic symptom disorder and illness anxiety disorder: randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry, 209(5), 407–413.
  • Hedman, E., Andersson, E., Lindefors, N., Andersson, G., Rück, C., & Ljótsson, B. (2013,). Cost-effectiveness and long-term effectiveness of Internet-based cognitive behaviour therapy for severe health anxiety. Psychological Medicine, 43, 363–374.
  • Hedman, E., Lindefors, N., Andersson, G., Andersson, E., Lekander, M., Rück, C., & Ljótsson, B. (2013). Predictors of outcome in Internet-based cognitive behavior therapy for severe health anxiety. Behaviour Research and Therapy, 51(10), 711–717.
  • Hedman, E., Andersson, E., Andersson, G., Lindefors, N., Lekander, M., Rück, C., & Ljótsson, B. (2013). Mediators in Internet-Based Cognitive Behavior Therapy for Severe Health Anxiety. PLOS ONE, 8(10): e77752.