Om behandlingen

Behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är den behandlingsform som tydligast visat sig effektiv vid flertalet former av psykisk ohälsa. KBT är därför den behandling vi erbjuder på Internetpsykiatri.se. Metoden bygger på att patienten själv är aktiv och engagerad i sin behandling. Kognitiv beteendeterapi går ut på att förändra tankar och beteenden för att kunna må bättre och nå mål man värderar som viktiga. Klicka här för att läsa mer om KBT.

Internetbehandling för depression under graviditeten

Internet-KBT (IKBT) anpassad för gravida, har visat sig ha bra effekt och för att avgöra hur behandlingen bäst sprids och förmedlas vill vi nu även testa om bedömningen innan behandlingen fungerar lika bra oavsett om den görs som ett fysiskt besök eller via telefon- eller videosamtal. I nuläget finns endast möjlighet till fysiska besök i Stockholmsregionen. Vi vill också studera om möjligheten att välja besökstyp påverkar vården. Du kan delta i DANA-studien oavsett var du bor i Sverige.

Deltagare kommer under hela behandlingstiden att ha kontakt med en behandlare som kommer att hjälpa och stödja dem i förändringsarbetet. Behandlingen bygger på väl utforskade metoder mot depression men är samtidigt anpassad för den speciella situation som graviditetsperioden är, både när det gäller kroppsliga symtom av graviditeten och de förväntningar och förändringar som hänger ihop med att man är gravid och snart ska få barn, oavsett om det är ens första barn eller om man redan har barn.

Vem passar behandlingen för?

För att kunna bli aktuell för behandling behöver du bland annat:

  • vara gravid i vecka 8-30 då behandlingen startar (anmälan kan göras innan vecka 8 och vi rekommenderar att anmälan görs senast i vecka 29)
  • vara inskriven och regelbundet gå till mödravårdscentral
  • vara minst 18 år
  • ha en depressionsdiagnos (bedöms innan behandlingens start)
  • ha tid att engagera dig i ditt behandlingsarbete cirka 10 veckor
  • ha tillgång till dator och internet
  • ha möjlighet att göra praktiska övningar och förändringar i din egen vardag

Studiens status

Anmälan är nu öppen, klicka här för att anmäla dig.

Ansvarig forskare

Marie Bendix, med dr, överläkare.