Förbättring av internetbehandling (SOPHIA-studien)

Är du intresserad av att få behandling i ett forskningsprojekt på Internetpsykiatri där vi undersöker nya sätt att ytterligare öka effekten av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) med behandlarstöd, för depression och ångest? Vi kommer utvärdera ett nytt system för handledning och anpassning av IKBT där behandlarna i studien får handledning varje vecka av experter på internetbehandling. Innehållet i behandlingarna är det samma som i  Internetpsykiatrins vanliga behandlingar för depression, paniksyndrom och social fobi och pågår under 12 veckor, men det vi kommer att prova är olika sätt att genomföra behandlingarna.

Internetförmedlad KBT har visat sig ha god effekt för personer som lider av nedstämdhet och ångest. Vi vill nu ta redo på om det går att ytterligare öka den effekten genom att prova nya sätt att genomföra dem.

Från och med hösten 2021 finns det möjlighet för dig som lider av depression, paniksyndrom eller social fobi att delta i SOPHIA-studien.

Studien är öppen för alla i Sverige och var du bor har ingen betydelse då bedömning och behandling sker helt på distans.

Behandling

Klicka på rubrikerna depression, paniksyndrom eller social fobi för att läsa mer om hur behandlingen går till. Läs mer om studien genom att klicka här.

Anmälan

Anmäl dig till studien genom att klicka här.

Ansvarig forskare

Viktor Kaldo, leg. psykolog och docent

Kontaktperson

Pontus Bjurner, leg. psykolog och doktorand, pontus.bjurner@ki.se