För vem?

Vem passar behandlingen för?

För att kunna delta i studien behöver du vara minst 18 år samt kunna ha möjlighet att delta i besök på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge vid tre tillfällen.