Anmälan

Här kan du läsa om hur du anmäler dig till internetbehandlingarna.

Anmälan

1. För att anmälan dig behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen BankID eller Freja eID Plus.

2. Med hjälp av din e-legitimation loggar du in på 1177 Vårdguidens plattform Stöd och Behandling (SoB), där du kan anmäla dig till den av Internetpsykiatris behandlingar som du är intresserad av. Anmälan innehåller ett antal formulär med frågor om dig och om hur du mår.

Klicka här för att komma till anmälan via Stöd och Behandling.

Vad händer sedan?

Efter att vi har tagit emot din anmälan blir du kallad till bedömningssamtal hos Internetpsykiatri eller OCD-programmet. Bedömningssamtalet sker via video i appen Alltid öppet.

Under besöket görs en bedömning av hur du mår och om behandlingen passar dig. Om behandlingen bedöms passa dig startar den vanligtvis inom några dagar efter ditt besök. Behandlingen pågår sedan i 9-13 veckor beroende på behandling. Under tiden följs du upp med skattningar som du får göra i behandlingsplattformen varje vecka.

Efter att behandlingen hos Internetpsykiatri avslutats kallas du vid behov till ett uppföljande videobesök för att diskutera hur det har gått. I de fall man har behov av fortsatt eller annan behandling kan vi remittera eller hänvisa vidare.

Har du gått i behandling för tvångssyndrom eller dysmorfofobi via OCD-programmet kommer du efter att behandlingen avslutats bli uppringd för utvärdering av behandlingen.

Patienttaxa och frikort

Internetbehandlingen ingår i ordinarie behandlingsutbud vid Psykiatri Sydväst (PSV) inom Region Stockholm. Om du vill kan du läsa mer genom att klicka på länkarna i rutan "Vad kostar det?".

Anmälan till forskningsstudier

För några av forskningsstudierna kan anmälan ske på ett annat sätt. På informationssidorna för respektive studie framgår hur du gör för att anmäla dig till dem.

Vem passar behandlingen för?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du:

 • vara lämpad för behandlingsprogrammet
 • vara minst 16 år (18 år för behandling av dysmorfofobi (BDD) och tvångssyndrom (OCD))
 • ha konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • ha daglig tillgång till dator, mobiltelefon eller surfplatta och internet
 • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under behandlingstiden, vilket bland annat innebär att:
  • kunna läsa 10-20 sidor text i veckan
  • kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra

Internetbehandling lämpar sig inte för dig

 • med hög självmordsrisk
 • som har läs- eller skrivsvårigheter
 • som har svårigheter med svenska språket
 • som kommer att befinna dig utomlands mer än sammanlagt 2 veckor av behandlingstiden.

Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin.