Vad är IBS?

Har du ofta ont i magen och lider av diarréer eller förstoppning? Har du fått diagnosen irritable bowel syndrome (IBS)? IBS är vanligt förekommande och kan leda till stora begränsningar i vardagen. 

IBS innebär att du har magproblem såsom smärta i magen, förstoppning eller diarréer. Det är också vanligt med uppblåsthet, gasighet och upplevelse av att inte vara helt ”tömd” när du gått på toaletten.

Det här är besvär som drabbar alla ibland, men vid IBS är magproblemen återkommande.

Typiska kännetecken

IBS-diagnosen innefattar att du upplever upprepad buksmärta eller obehag samt minst två av följande:

 • Minskad smärta när du går på toaletten
 • Förändrade toalettvanor (går oftare eller mer sällan)
 • Förändrad form eller förändrat utseende på avföringen (diarréer och/eller förstoppning)
 • Besvären ska ha pågått under minst 3 dagar per månad under de senaste 3 månaderna och de första symtomen ska ha dykt upp för minst 6 månader sedan

IBS är en symtomdiagnos. Det betyder att du får diagnosen utifrån de symtom du har och inte på grund av att man hittat något ”fel” inuti kroppen. Man ställer diagnosen IBS när man inte hittat någon kroppslig sjukdom som orsakar symtomen. Vad som orsakar IBS-symtomen vet man inte än.

Personer med IBS lider dessutom ofta av flera av dessa symtom:

 • Gasighet
 • Uppkördhet/svullenhet
 • Plötslig nödighet
 • Spänd buk
 • Slem i avföringen
 • Rapningar
 • Magljud (”knorrande”)
 • Dålig smak i munnen
 • Aptitförlust
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Sura uppstötningar

Följder

IBS är en helt ofarlig sjukdom. Den kan dock vara mycket plågsam och många som fått diagnosen IBS upplever ett stort lidande.

Symtomen kan leda till stora begränsningar i vardagen. Du kan till exempel få svårt att vara i miljöer där det är långt till en toalett eller dra dig undan socialt umgänge för att du är rädd att magen ska krångla.

När IBS-besvären innebär ett hinder i vardagen har KBT-behandling goda chanser att öka livskvaliteten.

Förekomst

IBS är ett mycket vanligt förekommande magproblem och man räknar med att ungefär 10 procent av den vuxna befolkningen lider av det.

Cirka 3 procent av befolkningen har måttlig till svår IBS som kräver behandling och för dessa har KBT visat sig vara effektivt.

Behandling

Misstänker du att du har IBS kan du vända dig till din vårdcentral för en bedömning.

Om du redan har diagnosen IBS kan du skriva ut ett intyg som din läkare fyller i. När du har intyget kan du anmäla dig till KBT-baserad internetbehandling för IBS.

Tidigare patient om hur IBS-behandlingen hjälpt

Linnéa var drabbad av en besvärlig och begränsande IBS med magsmärtor och mycket ångest. Nu har hon fått god hjälp mot sina besvär av internetbaserad KBT via Internetpsykiatri. Hör henne berätta i filmen.