Efter IBS-behandlingen via nätet – ”jag fick mitt liv tillbaka”

Linnéa slutade att göra saker som hon tycker om på grund av sin jobbiga IBS. Hon saknade sin vanliga energi och hade ångest. När hon fick information om Internetpsykiatris IBS-behandling via nätet kände hon genast att det var något hon ville testa. Kort efter att hon ansökt om att få starta påbörjade hon behandlingen.

”För mig var det underbart att det var internetbaserat. Just att man kan sitta i sitt lugna trygga hem i lugn och ro och sätta sig in i behandlingen i sin egen takt och ändå ha ett fantastiskt stöd av en psykolog, även om man inte ses fysiskt”, säger Linnéa.

Behandlingen är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) och är ett väglett självhjälpsprogram. Under behandlingsperioden har man skriftlig kontakt med en psykolog som ger stöd och återkoppling. Fokus för behandlingen är inte primärt att minska IBS-symtomen utan att öka rörelsefrihet och livskvalitet. Därför är gradvis och planerad exponering, där man lär sig att symtom och orossituationer är hanterbara, en viktig del i behandlingen.

Nu handlar inte allt om IBS längre

IBS är en ofarlig sjukdom men den kan vara mycket plågsam och många som fått diagnosen upplever att symtomen är ett hinder i vardagen. Målet med Internetpsykiatris behandling är att IBS inte ska hindra en från att göra det man själv vill göra. Linnéa berättar att hon med hjälp av behandlingen lärde sig att tänka på ett annat sätt än vad hon gjorde innan.

”Nu handlar inte allt om mina symtom utan det handlar om mig. Den största skillnaden jämfört med tidigare, innan den här behandlingen är att jag vågar göra saker. Jag har fått tillbaka mitt liv”, säger hon.

I filmen berättar Linnéa om hur IBS-behandlingen hjälpt henne.

Om Internetpsykiatri

Internetpsykiatri erbjuder internetförmedlad KBT för hälsoångest, depression, social fobi, sömnproblem (insomni) paniksyndrom, IBS, dysmorfofobi och tvångssyndrom. Behandlingarna är tillgängliga att söka för alla vuxna i hela Sverige. Internetpsykiatri har funnits sedan 2007 och drivs utan vinstintresse av Psykiatri Sydväst i Region Stockholm.