Internetförmedlad KBT – en lättillgänglig psykologisk behandling

För vanliga psykiska besvär såsom depression, paniksyndrom, social fobi, hälsoångest, insomni och IBS kan det ibland vara svårt att snabbt få bra behandling. Hos oss finns då internetförmedlad KBT för personer med lindriga till måttliga besvär som ett bra alternativ.

Den som går i KBT-behandling via Internetpsykiatri kan bo var som helst i Sverige och tar del av behandlingen via mobil, surfplatta eller dator. Behandlingsformatet, som består av textmoduler på svenska, fungerar bra och har jämförbara effekter med individuell behandling enligt vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet.  

Självanmälan via 1177.se

Den som är intresserad anmäler sig till behandlingen själv via 1177.se och behandlingen pågår mellan 9-13 veckor beroende på behandlingsprogram. Väntetiden till ett första bedömningssamtal via video varierar lite men ligger just nu på ca 3 veckor. Om den som anmäler sig bedöms vara hjälpt av internetförmedlad KBT så påbörjas behandlingen direkt efter bedömningssamtalet. Under behandlingen följs sedan patienten upp kontinuerligt av en behandlande psykolog.  

Internetpsykiatri har öppet året runt. Vi välkomnar personer från 16 år och äldre som önskar hjälp med något av besvären ovan och är intresserade av behandlingsformatet att anmäla sig. Mer information om oss och behandlingsprogrammen hittar du här på webbsidan. Här finns också länk till anmälan via 1177.se.