Internetförmedlad KBT mot social fobi kan hjälpa fler

Många återvänder nu till sin fysiska arbetsplats eller skola efter semestern. För personer med social fobi, drygt sju procent av befolkningen, kan återgången framkalla stark ångest och rädsla. Internetpsykiatri erbjuder internetförmedlad kognitiv beteendeterapibehandling, som visat sig vara effektiv.

Social fobi är ett av de vanligast förekommande ångestsyndromen och kännetecknas av en bestående rädsla för att bli granskad och utskämd i sociala situationer. Vad som är ångestväckande varierar mellan personer men kan till exempel handla om att äta i andras sällskap, tala inför en grupp eller med en auktoritetsperson. Rädslan vid social fobi leder ofta till undvikande av, eller att man lider sig igenom, sociala sammanhang. Detta gör att många med diagnosen blir hindrade att göra saker de egentligen vill.  

- Den internetbaserade KBT-behandlingen är en effektiv behandling och hjälper personer att bli mindre hindrade av sin rädsla i vardagen. Om fler personer med social fobi får tillgång till behandlingen skulle det vara bra eftersom fler då skulle kunna få hjälp för sin ångest, säger Carl Wahlström, legitimerad psykolog på Internetpsykiatri.  

45 procent av dem som går behandlingen blir avsevärt förbättrade

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en effektiv behandling mot social fobi och rekommenderas som förstahandsval enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Resultat från Internetpsykiatri visar att 45 procent av dem som går behandlingen blir avsevärt förbättrade.

En viktig del i behandlingen är att stegvis utsätta sig för det som upplevs som obehagligt, så kallad exponering. I små steg lär man sig att hantera och bemästra allt svårare situationer.  

Behandlingen pågår i 12 veckor. Under den tiden har patienten kontinuerlig kontakt med en psykolog via en webbplattform på 1177.se.  Alla som fyllt 16 år kan anmäla sig till behandlingen. Om den som anmäler sig bedöms vara hjälpt av internetförmedlad KBT påbörjas behandlingen direkt efter bedömningssamtalet. Väntetiden till ett bedömningssamtal är just nu cirka tre veckor. Under behandlingen följs patienten upp kontinuerligt av en behandlande psykolog.   

Om Internetpsykiatri  

Internetpsykiatri erbjuder internetförmedlad KBT för hälsoångest, depression, social fobi, sömnproblem (insomni) paniksyndrom, IBS, dysmorfofobi och tvångssyndrom. Behandlingarna är tillgängliga att söka för alla vuxna i hela Sverige. Internetpsykiatri har funnits sedan 2007 och drivs utan vinstintresse av Psykiatri Sydväst i Region Stockholm.  

Läs mer om behandlingen av social fobi Foto: Yanan Li

Publicerad 2022-08-23