Rekordmånga fick internetförmedlad KBT via Internetpsykiatri 2021

År 2021 fick fler patienter än någonsin internetbaserad KBT genom Internetpsykiatri och OCD-programmet på Psykiatri Sydväst. Ökningen har skett successivt under de senaste åren men under förra året var det ovanligt högt tryck på den internetbaserade behandlingsformen. En förklaring till det är att många fler fick möjlighet att själva anmäla sig till behandlingarna i och med övergången till den nationella plattformen Stöd och Behandling på 1177.se.

Det innebar att fler patienter i Region Stockholm och hela landet uppmärksammade behandlingsformen i sig och att det finns hjälp att få för en rad olika psykiatriska besvär. Behandling för hälsoångest, social fobi och insomni var några av de mest efterfrågade, trots att det inte är de vanligaste diagnoserna.

- Vi erbjuder effektiva och specialiserade behandlingar inom internetbaserad KBT som i vissa fall bara finns hos oss. Behandlingarna för BDD och OCD, till exempel, kan hjälpa personer runt om i landet som inte har tillgång till behandlingsalternativ för sina besvär. Därför är det positivt att behandlingarna kan upptäckas av och därmed hjälpa fler människor, säger Daniel Östlund, Leg. psykolog på OCD-programmet.

Internetbaserad KBT fungerar bra och har jämförbara effekter med både individuell behandling och gruppterapi, enligt vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet. Psykiatri Sydväst har ett brett vårdutbud och erbjuder vård för svårt sjuka patienter samtidigt som många, med milda till medelsvåra besvär får bra hjälp av internetförmedlad behandling.

- Det här är regiondriven vård utan vinstintressen där vår internetförmedlade KBT är tillgänglig att söka själv för alla vuxna i hela Sverige. Att fler personer får tillgång till bra behandling skapar inte bara nytta för den enskilda individen utan också för mer resurskrävande vård, eftersom internetpsykiatrisk behandling både skapar och frigör resurser för svårt sjuka patienter, säger Josefine Öhman, Leg. psykolog Internetpsykiatri.