Dysmorfofobi – det finns behandling som hjälper

Dysmorfofobi är en psykiatrisk diagnos som förekommer hos cirka 2 procent av den vuxna befolkningen i Sverige. Många av dessa får tyvärr inte rätt behandling för sina besvär. Det menar Daniel Östlund, leg. psykolog på OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst.

– Dysmorfofobi innebär en upplevd fulhet och ett missnöje med det egna utseendet som leder till oro och ångest. Att ha komplex eller ogilla någon detalj i sitt utseende är vanligt men när oro över utseendet blir till ett hinder i vardagen kan det handla om dysmorfofobi, säger Daniel Östlund. 

Relativt okänd diagnos

Många personer med dysmorfofobi får inte rätt behandling för sina besvär. Det beror bland annat på att man inte söker vård av rädsla för att uppfattas som ytlig men också för att diagnosen fortfarande är relativt okänd inom hälso- och sjukvården. Trots att det är vanligare än både anorexi och typ 1 diabetes är det fortfarande relativt okänt bland både vårdpersonal och patienter. Epidemiologiska studier har visat att cirka två procent av den vuxna befolkningen har dysmorfofobi. 

– Många av dem vi träffar har inte sökt för dysmorfofobi i första hand utan varit för konsultation kring hudbehandlingar eller andra skönhetsingrepp innan de kommer till oss. Tyvärr hjälper sådan behandling sällan människor med dysmorfofobi utan kan snarare förvärra symtomen, säger Daniel Östlund. 

Goda resultat med internetförmedlad KBT

Men det finns behandling som verkligen hjälper. Studier gjorda av forskare verksamma på Psykiatri Sydväst visar att internetförmedlad KBT-behandling mot dysmorfofobi ger goda resultat och fungerar lika bra som traditionell KBT-behandling. OCD-programmet på Psykiatri Sydväst erbjuder internetförmedlad KBT-behandling mot dysmorfofobi och tar emot patienter från hela landet.  

– Vi tycker det är jätteviktigt att sprida kännedom om att det finns behandling mot dysmorfofobi som verkligen hjälper och som är öppen för alla att söka, oavsett var man bor i Sverige. Att behandlingen är internetbaserad gör den dessutom tillgänglig för många fler att genomföra, säger Daniel Östlund. 

Öppen för personer över 18 år i hela landet

Behandlingen är ett textbaserat självhjälpsprogram som pågår i 12 veckor och under den tiden är patienten i kontinuerlig kontakt med en psykolog i behandlingens webbplattform. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de övningar som ingår i behandlingen. Målet är att patienten, efter att behandlingen är klar, ska styras mindre av oro över sitt utseende och bli friare i att göra det den vill i livet. Vem som helst som fyllt 18 år kan anmäla sig till behandlingen via internetpsykiatri.se.  

Dysmorfofobi kallas även BDD, som är en förkortning av engelskans bodydysmorphic disorder 

 

Om Internetpsykiatri 

Internetpsykiatri erbjuder internetförmedlad KBT för hälsoångest, depression, social fobi, sömnproblem (insomni) paniksyndrom, IBS, dysmorfofobi och tvångssyndrom. Behandlingarna är tillgängliga att söka för alla vuxna i hela Sverige. Internetpsykiatri har funnits sedan 2007 och är regiondriven vård utan vinstintresse.

Publicerad 2022-04-27