Efter bedömningssamtalet – vad händer nu?

Om du fått besked om att du inkluderats i behandlingen får du inom kort ett sms med information om att behandlingen startar och hur du går tillväga för att logga in. Behandlingstiden startar när detta sms skickas, logga därför in så snart som möjligt.

När din behandling har startat kan du logga in direkt till din behandling via https://sob.1177.se. Du kan också logga in via 1177.se. Klicka då på ”Övriga tjänster”, ”Alla övriga tjänster” och sedan ”Få stöd och behandling via nätet”. I båda fallen använder du din e-legitimation (t.ex. mobilt Bank-ID).

För att kunna ta emot sms från oss med information om nya meddelanden behöver du ange det under ”Inställningar” efter att du loggat in på 1177.se.

När du loggar in till behandlingen första gången får du fylla i ett antal skattningsformulär. Sedan får du en gång per vecka under resten av behandlingstiden fylla i ett par formulär för att din psykolog ska kunna följa hur det går för dig. Formulären dyker upp automatiskt när du loggar in och när du har fyllt i dem kommer du till behandlingen.

Internetbehandlingen är i självhjälpsformat med psykologstöd. När du loggat in första gången kan du genast påbörja modul 1 som du hittar under fliken ”Översikt”. När du läst modultexten svarar du på hemuppgiftsfrågorna på sista sidan och skickar in dina svar. Du får sedan feedback av din psykolog och tillgång till nästa modul. Riktlinjen är att arbeta med varje modul i ungefär en vecka för att hinna med alla moduler under behandlingstiden, som sträcker sig över 9 -13 veckor beroende på vilken behandling du går.

Under  fliken ”Meddelanden” ser du både dina och din psykologs meddelanden i kronologisk ordning. Din psykolog svarar vanligtvis på hemuppgifter och meddelanden inom två arbetsdagar. Räkna med att avsätta ungefär en timme om dagen till behandlingsarbetet.

Din psykolog kan komma att kontakta dig per telefon under behandlingens gång och då är det är viktigt att du svarar. Om vi inte får tag på dig och vi är oroliga över ditt mående kommer din närstående (som du vid nybesöket har lämnat kontaktuppgifter till) att kontaktas.

Patientavgiften är 275 kr per behandlarkontakt, dock minst 275 kr/vecka. På räkningen du får hem står det ”Distanskontakt”, vilket är kassans benämning på internetbehandling. När du kommit upp i frikortsgränsen på 1400 kr får du automatiskt ett e-frikort och därefter inga fler fakturor. Läs mer på sidan ”Vid frågor och problem – börja här” som du hittar i översikten under "Min behandling".

Om du inte hör av dig till din psykolog under 20 dagar kan din behandling komma att avslutas. Skulle du vilja avbryta behandlingen i förtid bör du meddela oss det för att slippa få upprepade påminnelser från din psykolog och fortsatta fakturor av patientavgiften. Om du har frågor om t.ex. inloggningen är du välkommen att vända dig till mottagningen på tfn 08-123 482 88.

Lycka till!