Friska kontrollpersoner utan psykisk ohälsa sökes - studie

Nu påbörjar Karolinska Institutet en studie som undersöker hur personer utan psykisk ohälsa svarar på olika självskattningsskalor som är vanliga inom psykiatrin. Vi söker nu friska kontrollpersoner som:

  • Är mellan 18 och 65 år.
  • Inte har någon pågående psykisk ohälsa, som exempelvis depression eller ångestproblematik.
  • Har tillgång till dator med internetuppkoppling.

Att delta i studien innebär att du dels besvarar frågor via självskattningsformulär på internet och dels att du genomgår en intervju per telefon. Totalt beräknas detta ta ca 1,5 timmar. Du kan besvara alla frågor hemifrån och behöver inte resa någonstans. Den som deltar i studien får en biocheck som ersättning. Studiedeltagare kan vara bosatta var som helst i Sverige.

För att göra en intresseanmälan dig till studien klicka här eller i länken i rutan för intresseanmälan.

För frågor, vänligen kontakta:

Susanna Österman, susanna.osterman@ki.se