Nils Lindefors forskargrupp

Nils Lindefors är docent i farmakologi och psykiatri, adjungerad professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning.

Nils har lagt grunden för den forskning som bedrivs av olika forskargrupper i samarbete med Internetpsykiatri och nu vid funktionsområdet Internetpsykiatri i samverkan med andra kliniska vårdprocesser och andra forskargrupper. Primärt syfte för gruppen är att utveckla säkra och effektiva procedurer för diagnostik, behandling och uppföljning. Vår forskning fokuserar på kliniskt dominerande sjukdomsområden som affektiva sjukdomar med bipolär sjukdom och depression samt ångestsjukdomar, med tillämpningar som:

  • Hur digitala hjälpmedel kan underlätta diagnostiska processer och personcentrerad vård.
  • Att utveckla kliniskt användbara metoder för att verifiera behandlingars säkerhet, kliniska effektivitet, kvalitet och hållbarhet.
  • Att tillämpa  och följa upp dessa metoder för ordnat införande och kvalitetsuppföljning av nationell implementering av internetbehandling.
  • Att säkra att de metoder som används för patientrapporterade utfall är giltiga och användbara.
  • Att utveckla och jämföra olika metoder för att ge psykologisk behandling vid bipolär sjukdom.
  • Att öka kunskaper om affektiva sjukdomar genom att studera effekter av biomarkörer och deras förändring i samband med behandling.