Nytt anmälningssystem till våra behandlingar

Från och med den 20 januari 2021 använder vi ett nytt anmälningssystem.

Egenanmälan till Internetpsykiatri och OCD-programmet sker från och med den 20 januari 2021 via tjänsten Stöd och Behandling (1177 Vårdguidens e-tjänster).

Bytet av tjänst innebär att de anmälningar som är ofullständiga (i det dåvarande anmälningssystemet) den 19 januari 2021 klockan 11:00 inte kommer beaktas. En ny anmälan behöver då göras via det nya anmälningsmomentet.

Om du inte slutfört din anmälan innan den 19 januari 2021 klockan 11:00 är du välkommen att anmäla dig igen via den nya anmälningstjänsten.

Det nya anmälningsmomentet via Stöd och Behandling (SoB) finns tillgängligt från den 20 januari 2021 via https://sob.1177.se.

Om du vill läsa mer om Stöd och Behandling (1177 Vårdguiden) så kan du klicka här.