Depression under graviditeten (Magdalenastudien)

I Magdalenastudien vill vi undersöka effekten av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) och läkemedelsbehandling hos gravida kvinnor med depression.

Studiens status

Studien är stängd för intag. Du som redan deltar i studien kan logga in genom att klicka här eller på länken i rutan "Du som redan är med i studien".

Information om studien

Depression under graviditet behandlas idag med psykologisk behandling och antidepressiva läkemedel.

Läkemedelsbehandling har vid uppföljningar av barnen inte uppvisat några negativa effekter. Det saknas dock studier om hur dessa behandlingar fungerar under graviditeten och det är viktigt att få en fördjupad kunskap om barnens utveckling.

I Magdalenastudien vill vi undersöka effekten av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) och läkemedelsbehandling hos gravida kvinnor med depression.

Det IKBT-program som erbjuds är särskilt anpassats för gravida kvinnor. Det har redan testats i en separat studie med goda resultat och nu vill vi veta om ger ännu bättre effekt i kombination med läkemedel.

Vi vill även undersöka om depression och/eller antidepressiva läkemedel under graviditeten påverkar såväl kvinnan som barnet.

Hos mamman vill vi undersöka biologiska variabler som kan tänkas påverka den psykiska hälsan som till exempel hormonnivåer under graviditeten.

Hos barnet vill vi med en strukturerad barnläkarundersökning i nyföddhetsperioden undersöka eventuella kortsiktiga effekter.

Sedan vill vi utvärdera eventuell påverkan på lång sikt genom att följa barnets utveckling. En barnspykolog kommer att göra en bedömning av barnets utveckling vid två års ålder med hjälp av bedömningsskalor.

Forskningsbarnmorska och koordinator

Katarina Wide, ansvarig forskare

Överläkare i barnmedicin och barnneurologi
MD