Internet psykiatri
Internet psykiatri

Vilka är vi?

Monica Hellberg

Legitimerad sjuksköterska, behandlingskoordinator

08-585 866 72

E-post: monica.hellberg (snabel-a) sll.se

Monica Hellberg är forskningssköterska och har jobbat inom psykiatrin i över 25 år. På Internetpsykiatrienheten är det Monica som tar hand om det mesta av det praktiska runt våra patienter. Det är hos henne remisser från husläkare eller närpsykiatri hamnar. Monica ringer upp patienterna, skickar kallelser samt slussar alla vidare under behandlingen. Det är också hon som sköter eventuell provtagning på patienterna.

   

Cecilia Svanborg

Överläkare, medicine doktor, legitimerad psykoterapeut

E-post: cecilia.svanborg (snabel-a) sll.se

Cecilia Svanborg är specialist i psykiatri och arbetar som ledningsansvarig överläkare för såväl Mottagningen för tvångssyndrom som Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

   

Christian Rück

Överläkare, medicine doktor

E-post: christian.ruck (snabel-a) sll.se

Christian Rück är specialist i psykiatri och träffar patienter på Internetpsykiatrienheten och Mottagningen för tvångssyndrom. Utöver sitt arbete som läkare fungerar Christian Rück även som projektledare för några av de kliniska studierna vid Internetpsykiatri.se. 

 

Sergej Andréewitch

Överläkare

E-post: sergej.andreewitch (snabel-a) sll.se

Sergej Andréewitch är är för tillfället tjänstledig. Han är specialist i psykiatri och arbetar på Internetpsykiatrienheten med att träffa patienter före och efter behandling och på Mottagningen för tvångssyndrom.

 

Maria Gomez Suarez

Överläkare

E-post: maria.gomez-suarez (snabel-a) sll.se

Maria Gomez Suarez är specialist i psykiatri och arbetar på Internetpsykiatrienheten och på Mottagningen för tvångssyndrom. På Internetpsykiatrienheten träffar hon patienter för bedömning före och efter behandling och på Mottagningen för tvångssyndrom arbetar hon med utredning och läkemedelsbehandling när det behövs. Förutom arbetet som läkare studerar Maria på Psykoterapiprogrammet med inriktning KBT på Karolinska Institutet.

 

Johan Larsson

Överläkare

E-post: johan.larsson (snabel-a) sll.se

Johan Larsson är specialist i psykiatri och arbetar på Internetpsykiatrienheten med att träffa patienter före och efter behandling och på Mottagningen för tvångssyndrom.

 

Kerstin Blom

Legitimerad psykolog, doktorand
E-post: kerstin.blom (snabel-a) sll.se

Kerstin Blom är legitimerad psykolog på Internetpsykiatrienheten. Kerstin jobbar med behandling av paniksyndrom, depression och social fobi samt forskar på internetförmedlad behandling av sömnproblem och depression.

 

 

Berkeh Nasri

Legitimerad psykolog, doktorand

E-post: berkeh.nasri (snabel-a) sll.se

Berkeh Nasri är legitimerad psykolog på Internetpsykiatrienheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där hon arbetar med depression, paniksyndrom och social fobi-behandling. Berkeh besvarar även frågor från allmänheten inom ämnet psykiatri på Vårdguiden samt gör neuropsykiatriska utredningar och behandlingar. Berkeh är även doktorand på Karolinska Institutet inom forskningsområdet ADHD.

 

Samir El Alaoui

Legitimerad psykolog, doktorand

E-post: samir.el-alaoui (snabel-a) sll.se

Samir El Alaoui är legitimerad psykolog på Internetpsykiatrienheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Samir jobbar med KBT-behandling av paniksyndrom, depression och social fobi. Samir är även doktorand på Karolinska Institutet inom forskningsområdet effekter och utvärdering av internet-KBT i reguljär vård.

 

Martin Kraepelien

Legitimerad psykolog, doktorand

E-post: martin.kraepelien (snabel-a) sll.se

Martin Kraepelien är legitimerad psykolog på Internetpsykiatrienheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Martin jobbar med KBT-behandling av paniksyndrom, depression och social fobi samt med forskningsprojekt. Martin är även doktorand på Karolinska Institutet inom forskningsområdet anpassning av internet-KBT till nya patientgrupper.

 

Miriam Jakobson

Legitimerad psykolog

E-post: miriam.jakobson (snabel-a) sll.se

Miriam Jakobson är legitimerad psykolog på Internetpsykiatrienheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Miriam jobbar med KBT-behandling av paniksyndrom, depression och social fobi. Miriam genomför också bedömningssamtal.

 

Clara Tallert

Legitimerad psykolog

E-post: clara.tallert (snabel-a) sll.se

Clara Tallert är legitimerad psykolog på Internetpsykiatrienheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Clara jobbar med KBT-behandling av paniksyndrom, depression och social fobi. Clara genomför också bedömningssamtal.

 

Kajsa Andersson Thunberg

Legitimerad psykolog

E-post: kajsa.andersson-thunberg (snabel-a) sll.se

Kajsa Andersson Thunberg är legitimerad psykolog på Internetpsykiatrienheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Kajsa jobbar med KBT-behandling av paniksyndrom, depression och social fobi. Kajsa genomför också bedömningssamtal.

 

Jennifer Söderdahl
Legitimerad psykolog, biträdande enhetschef
E-post: jennifer.soderdahl (snabel-a) sll.se

Jennifer Söderdahl är legitimerad psykolog på Internetpsykiatrienheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Jennifer jobbar med KBT-behandling av paniksyndrom, depression och social fobi. Jennifer genomför också bedömningssamtal.

   

Nina Lind
Enhetschef
08-585 809 27
E-post: nina.lind (snabel-a) sll.se

Nina Lind är enhetschef för Internetpsykiatrienheten och Mottagningen för tvångssyndrom. Hon är legitimerad sjuksköterska, specialist i psykiatri och har över 20 års erfarenhet av att jobba inom psykiatrin. 

   

Susanna Cedergren

Medicinsk sekreterare

E-post: susanna.cedergren (snabel-a) sll.se

Susanna Cedergren är medicinsk sekreterare på Internetpsykiatrienheten och Mottagningen för tvångssyndrom.

 

Eila Johansson

Medicinsk sekreterare

E-post: eila.johansson (snabel-a) sll.se

Eila Johansson är medicinsk sekreterare på Internetpsykiatrienheten.

 

 

Erik Andersson

Legitimerad psykolog, doktorand
E-post: erik.andersson (snabel-a) sll.se

Erik Andersson är legitimerad psykolog på Mottagningen för tvångssyndrom. Erik är även doktorand på Karolinska Institutet inom forskningsområdet internetförmedlad KBT för tvångssyndrom.

   

Viktor Kaldo
Legitimerad psykolog, filosofie doktor klinisk psykologi
08-585 865 49.

E-post: viktor.kaldo (snabel-a) sll.se

Viktor Kaldo bedriver forskning bland annat om effekten av internetbehandling på sömnproblem och depression. Han har tidigare jobbat med forskning på audiologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där arbetade han med internetbehandling av patienter med tinnitus.

   

Brjánn Ljótsson

Legitimerad psykolog, medicine doktor klinisk psykologi, adjunkt

E-post: brjann.ljotsson (snabel-a) ki.se

Brjánn Ljótsson arbetar som lärare på psykologprogrammet och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Hans forskning handlar framför allt om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för irritable bowel syndrome (IBS) och han disputerade på ämnet våren 2011.

   

Erik Hedman

Legitimerad psykolog, medicine doktor klinisk psykologi

E-post: erik.hedman.2 (snabel-a) ki.se

Erik Hedman bedriver forskning vid Karolinska Institutet om internetbehandling med kognitiv beteendeterapi för hälsoångest, social fobi och IBS. Han forskar också på samband mellan biologiska markörer och behandlingsutfall samt på hälsoekonomiska aspekter av psykologisk behandling. Därutöver undervisar Erik på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet.

   

Nils Lindefors

Professor, specialist i psykiatri

08-585 865 35

Nils Lindefors är verksamhetschef för Psykiatri Sydväst, Stockholm läns landsting. Han är dessutom professor i psykiatri vid Karolinska Institutet och har ägnat mer än 25 år åt forskning inom psykofarmakologi och neurobiologi. För närvarande är Nils Lindefors ansvarig för de kliniska studierna vid Internetpsykiatri.se samt ansvarig utgivare av vår webbplats. Utöver engagemanget i Internetpsykiatri är Nils dessutom samordnare och ansvarig för pågående projekt med läkemedelsprövningar på andra kliniker. 

 

Gerhard Andersson

Professor, legitimerad psykolog och psykoterapeut

Gerhard Andersson är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och gästprofessor vid Karolinska institutet. Han är den forskare som för över tio år sedan startade forskningen kring Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) i Sverige för både psykisk ohälsa och somatiska problem. Förutom att leda flera projekt kring Internetförmedlad KBT, forskar Gerhard Andersson även kring en rad andra hälsoproblem, däribland tinnitus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Producerad av Mediabyrån